Thôn Đồng Ngậu
 • Nguyễn Hữu Đông

  Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn

  SĐT: 0352.574.361

 • Nguyễn Hữu Duyệt

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT: 0373.024.610

 • Nguyễn Hữu Lân

  Chức vụ:Phó trưởng thôn

  SĐT: 0373.457.259