Thôn Bái Long
 • Nguyễn Hữu Xiển

  Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn

  SĐT: 0338358324

 • Nguyễn Thị Bấm

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT: 0386070496

 • Hoàng Thị Nhiễu

  Chức vụ:Phó Bí thư chi bộ

  SĐT: 0349232558