Thôn Sơn Đồng
 • Phạm Tiến May

  Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn

  SĐT: 0859.016.743

 • Nguyễn Viết Lên

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT: 0936.590.165

 • Phạm Tiến Dương

  Chức vụ:Phó trưởng thôn

  SĐT: 0977.915.316

 • Nguyễn Văn Ngọc

  Chức vụ:Phó Trưởng thôn

  SĐT: 0976.996530