Thôn Bến Hiệp
 • Nguyễn Quang Bình

  Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn

  SĐT: 0355.186.314

 • Lê Đức Định

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT: 0989.357.398

 • Phan Thị Thu

  Chức vụ:Phó trưởng thôn

  SĐT: 0977.493.117