Trạm y tế xã
  • Nguyễn Hữu Thường

    Chức vụ:Trưởng trạm y tế

    SĐT: 0979.010.739

  • Phạm Thị Thu Hương

    Chức vụ:Phó trạm y tế

    SĐT: 0976.959.289