BCH quân sự xã
  • Nguyễn Quang Hân

    Chức vụ:Chỉ huy trưởng QS xã

    SĐT: 0986.488.203

  • Nguyễn Đình Tuấn

    Chức vụ:Phó chỉ huy trưởng QS xã

    SĐT: