Công an xã
  • Bùi Gia Khánh

    Chức vụ:Trưởng công an xã

    SĐT: 0987.951.629

  • Đoàn Văn Cường

    Chức vụ:Phó Trưởng công an xã

    SĐT: 0917516532