1. Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Viết Đạt

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0912.314.575

  • Nguyễn Công Tuynh

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0984.788.174

  1. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Đình Thiệu

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0976.662.742

   • Nguyễn Bá Quyết

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0912.390.276

   1. Công an xã
    • Bùi Gia Khánh

     Chức vụ: Trưởng công an xã

     SĐT: 0987.951.629

    • Đoàn Văn Cường

     Chức vụ: Phó Trưởng công an xã

     SĐT: 0917516532

    1. BCH quân sự xã
     • Nguyễn Quang Hân

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS xã

      SĐT: 0986.488.203

     • Nguyễn Đình Tuấn

      Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng QS xã

    2. Trạm y tế xã
     • Nguyễn Hữu Thường

      Chức vụ: Trưởng trạm y tế

      SĐT: 0979.010.739

     • Phạm Thị Thu Hương

      Chức vụ: Phó trạm y tế

      SĐT: 0976.959.289

    3. Phòng Địa chính - xây dựng
     • Ngô Đức Đạo

      Chức vụ: Công chức xây dựng -GTCT

      SĐT: 0977.100.091

     • Lê Ngọc Anh

      Chức vụ: Công chức Địa chính – MT

      SĐT: 0942.617.489

    4. Phòng Văn hóa – xã hội
     • Đặng Minh Xuân

      Chức vụ: Công chức VHXH

      SĐT: 0974.770.604

    5. Phòng Tư pháp – hộ tịch
     • Nguyễn Tiến Chiến

      Chức vụ: Công chức TP hộ tịch

      SĐT: 0982.692.838

    6. Phòng Tài chính – kế toán
     • Nguyễn Đức Thắng

      Chức vụ: Công chức TC – Kế toán

      SĐT: 0945.266.247

    7. Phòng Văn phòng – thống kê
     • Nguyễn Văn Thi

      Chức vụ: Công chức Văn phòng UBND

      SĐT: 0901.518.575

     • Phạm Thị Phin

      Chức vụ: Công chức VP Đảng ủy- TK

      SĐT: 0947.373.336

   2. Thôn Bến Hiệp
    • Nguyễn Quang Bình

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     SĐT: 0355.186.314

    • Lê Đức Định

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0989.357.398

    • Phan Thị Thu

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

     SĐT: 0977.493.117

    1. Thôn An Hiệp
     • Nguyễn Quang Vụ

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0353.270.288

     • Phạm Đức Cương

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0946.370.657

     • Ngô Đức Ân

      Chức vụ: Phó Trưởng thôn

      SĐT: 0376281879

    2. Thôn Sơn Đồng
     • Phạm Tiến May

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0859.016.743

     • Nguyễn Viết Lên

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0936.590.165

     • Phạm Tiến Dương

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0977.915.316

     • Nguyễn Văn Ngọc

      Chức vụ: Phó Trưởng thôn

      SĐT: 0976.996530

    3. Thôn Bái Long
     • Nguyễn Hữu Xiển

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0338358324

     • Nguyễn Thị Bấm

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0386070496

     • Hoàng Thị Nhiễu

      Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ

      SĐT: 0349232558

    4. Thôn Đồng Ngậu
     • Nguyễn Hữu Đông

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0352.574.361

     • Nguyễn Hữu Duyệt

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0373.024.610

     • Nguyễn Hữu Lân

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0373.457.259

    5. Thôn Hào Long
     • Chưa cập nhật dữ liệu