LỚP TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT VỤ XUÂN, VỤ HÈ 2024
Ngày 26/12/2023

BAN CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT XÃ, HỢP TÁC XÃ DVNN XÃ QUỲNH GIAO; TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT. VỤ XUÂN, VỤ HÈ NĂM 2024 TỚI CÁN BỘ NHÂN DÂN, CÁC THÀNH VIÊN HTX NĂM 2024

    Chiều 26 tháng 12 năm 2023 ban chỉ đạo sản xuất xã, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; xã Quỳnh Giao long trọng tổ chức lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vụ chiêm xuân năm 2004 tới cán bộ nhân dân các thành viên hợp tác xã trong toàn xã;
 
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202312/Images/tren-x-20231226030833-e.jpg

                                ẢNH: Toàn cảnh lớp tập huấn;

 

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202312/Images/hu-20231226031755-e.jpg

                          Ảnh: Đ/C Nguyễn Quang Huân, Phó Gíam Đốc HTX DVNN xã Quỳnh Giao khai mạc lớp tập huấn;

    Về dự; Truyền đạt những nội dung cơ bản, trong sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân năm 2024 tới cán bộ, nhân dân, các thành viên hợp tác xã Quỳnh Giao; có đồng chí: Thạc sĩ Nguyễn Thị Hân - Trạm trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Quỳnh phụ, các đồng chí trong ban chỉ đạo sản xuất xã, hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ công nghiệp xã Quỳnh Giao, trên 300 cán bộ, nhân dân, các thành viên hợp tác xã là các gia đình đại diện trong toàn xã về sự đông đủ.

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202312/Images/ha-20231226032616-e.jpg

                                Ảnh: Đ/C Thạc sĩ; Nguyễn Thị Hân, trạm trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Quỳnh Phụ.

            Tại lớp tập huấn; Đồng chí Thạc sĩ; Nguyễn Thị Hân, Trạm trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện, đã truyền đạt những nội dung cơ bản về phương thức gieo cấy, cách chăm bón và Phòng trừ sâu bệnh tới toàn thể hội nghị;

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202312/Images/ha1-20231226033322-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202312/Images/ha2-20231226033332-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202312/Images/ha3-20231226033343-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202312/Images/ha4-20231226033351-e.jpg
 

        Sau khi được truyền đạt những kiến thức cơ bản trong sản xuất nông nghiệp, vụ xuân, vụ hè năm 2024; Hội nghị đã thảo luận và đưa ra một số ý kiến, một số câu hỏi; đề nghị đồng chí trạm trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Quỳnh phụ; giải thích sâu hơn, kỹ hơn, dễ hiểu hơn để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân năm 2024.

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202312/Images/ha5-20231226033402-e.jpg

     Qua một phần hai ngày làm việc; nghiêm túc, tập trung, lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vụ chiêm xuân năm 2024 của xã Quỳnh Giao thành công tốt đẹp, đúng theo mục tiêu đề ra. Cán bộ, hội viên các đoàn thể, nhân dân, và các thành viên hợp tác xã đã nắm bắt được những nội dung cơ bản trong sản xuất nông nghiệp; vụ chiêm xuân năm 2024, tin tưởng rằng vụ chiêm xuân năm 2024 cán bộ nhân dân các thành viên hợp tác xã của xã Quỳnh Giao, sẽ áp dụng đưa những kiến thức tiếp thu được trong buổi tập huấn vào thực tiễn. Để vụ chiêm xuân năm 2024 của xã Quỳnh Giao đạt kết quả cao./.

                                Đài TT: Quỳnh Giao./.


Tổng lượt xem bài viết là: 281
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác