KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2023
Ngày 24/11/2023

CHIỀU NGÀY 20/11/2023; ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ XÃ QUỲNH GIAO TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM, NHẰM TRI ÂN CÁC THẦY CÔ GIÁO, THỂ HIỆN SỰ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO CỦA DÂN TỘC

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/adat-20-20231126094743-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/nha-giao-mau-20231126094906-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/gia-nha-20231126094806-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/mua-nha-giao-20231126094820-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/nha-giao-20231126094917-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/mua-nha-giao-20231126094831-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 256
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác