Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày 23/11/2020

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về: báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản số 4803/BYT-KCB ngày 09/9/2020 để giải quyết đề nghị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Khu khám điều trị chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Dự: Đại hội Đại biểu Liên minh Hợp tác xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Lễ khai trương hoạt động ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, chi nhánh Thái Bình; Hội thảo về mô hình quản lý Khu Du lịch Quốc gia; Hội nghị Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2020 của Ban nữ công các cơ quan Tỉnh ủy; họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần; họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy; họp giao ban ngành Tài chính; họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Nguyễn Đình Thiêm, Nguyễn Ngọc Tinh, Lương Văn Thám xã An Ninh huyện Quỳnh Phụ.

Chỉ đạo: Tập trung thu hoạch lúa mùa, chăm sóc cây vụ đông ưa ấm, tích cực trồng cây vụ đông ưa lạnh; triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; đôn đốc giải phóng mặt bằng, tích cực triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tiếp tục chỉ đạo áp dụng các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch Covid-19; tập trung đảm bảo quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 629 văn bản, ban hành 221 văn bản (gồm: 07 tờ trình, 01 báo cáo, 01 kế hoạch, 66 quyết định, 126 công văn…); trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Tờ trình: Kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân số vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho người có công về nhà ở tỉnh Thái Bình; tặng cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác giáo dục đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2019-2020;…

- Báo cáo: Tiếp thu, hoàn thiện đề án, dự thảo Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình.

- Kế hoạch: Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Quyết định: Cấp hóa chất dự trữ của tỉnh hỗ trợ huyện Quỳnh Phụ xử lý Dịch tả lợn Châu Phi; kiện toàn Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước; kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;…

- Các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện: Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29/9/2020, Quyết định số 1632/QĐ-TTG ngày 22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 4044/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công văn số 7798/BCT-ĐL ngày 16/10/2020 của Bộ Công thương; Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 2984/QĐ-BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;…

Liên quan