GƯƠNG SÁNG, ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HCM XÃ QUỲNH GIAO
Ngày 30/11/2023

ĐOÀN VIÊN; NGUYỄN BÁ KHÁNH THUỘC CHI ĐOÀN THÔN BÁI LONG XÃ QUỲNH GIAO, VIẾT ĐƠN TÌNH NGUYỆN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ "NĂM 2024"

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/khanh-ng-20231130082053-e.jpg

Là con một, trong gia đình thuần nông , đến thời điểm hiện tại ** tháng 11 năm 2023** Đ/C Nguyễn Bá Khánh chưa đủ 18 tuổi. xong nhận thức được việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự là vinh dự lớn lao, và xác định vai trò, trách nhiệm của mình với quê hương, Tổ quốc. không đợi đến tuổi gọi khám vào năm sau.

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/don-20231130082858-e.jpg

sáng ngày 30/11/2023, Đoàn viên: Nguyễn Bá Khánh thuộc chi đoàn Bái Long xã Quỳnh Giao đã lên UBND xã, gặp đồng chí bí thư ĐTN xã Và đồng chí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã tình nguyện viết đơn xin gia nhập Quân Đội nhân dân. sẵn sàng nhập ngũ năm 2024.

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/viet-20231130083304-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/kh-han-20231130082645-e.jpg

Đây là một nêt đẹp rất đáng tự hào của thanh niên Quỳnh Giao Anh hùng, thể hiện tinh thần tự giác, ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Mong rằng các Đ/C Đoàn viên thanh niên hãy phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ mang theo sức trẻ, trí tuệ để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, phục vụ Nhân dân./.

Tuổi trẻ Quỳnh Giao: 30/11/2023


Tổng lượt xem bài viết là: 231
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác