Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

- Xã Quỳnh Giao chính thức được thành lập năm 1957, nằm phía Bắc huyện Quỳnh Phụ cách trung tâm huyện 4 km..
+ Phía Tây giáp xã Quỳnh Hoàng huyện Quỳnh Phụ,
+ Phía Nam giáp xã Quỳnh Hồng huyện Quỳnh Phụ, 
+ Phía Đông giáp xã Quỳnh Hoa huyện Quỳnh Phụ, 
+ Phía Bắc giáp xã Hưng Long huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương. 

Media/52_QuynhGiao/Images/dinh-son-dong.jpg


  Diện tích đất tự nhiên 465,7233 ha. Dân số 2.117 hộ, với 6.528 nhân khẩu. Được chia làm 06 thôn. Trong đó 01 thôn loại 1; 02 thôn loại 2 và 03 thôn loại 3. Xã có 05 ngôi đình và 04 ngôi chùa, có 02 tôn giáo là đạo thiên chúa và đạo phật hoạt động. 
- Xã có  4 km tỉnh lộ chạy qua.
+ Đường trục xã có 3 tuyến được bê tông hóa rộng 5-7m, với chiều dài 2.000m; 
+ Trục đường thôn có 19 tuyến bê tông hóa rộng  3,5 – 5m, chiều dài 7.786m;
+ Đường nhánh cấp 1 có 139 tuyến  bê tông hóa rộng 2,5 – 3m, chiều dài 13.294m
+ Đường trục chính nội đồng được bê tông hóa có chiều dài  76.541m
- Xã có 02 trường học là trường Tiểu học và Trung học cơ sở được sáp nhập năm 2018 thành trường Tiểu học và Trung học cơ sở và trưởng Mầm Non
- Cơ cấu kinh tế: 
+ Nông nghiệp: 23,7%
+ Công nghiệp- TTCN- xây dựng cơ bản: 49,86%
+  Thương mại dịch vụ: 26,44%
- Tôn giáo: Xã có 2 tôn giáo hoạt động là đạo thiên chúa giáo và phật giáo
+ Xã có 01 nhà thờ họ giáo với 26 hộ và 124 nhân khẩu
+ Xã có 05 ngôi đình và 04 ngôi chùa trong đó được công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia gồm: Đình Sơn Đồng thôn Sơn Đồng,  cấp tỉnh gồm: Chùa Tư Phúc thôn Sơn Đồng và Nhà thờ Họ Nguyễn Quang thôn An Hiệp.