CÁN BỘ, NHÂN DÂN XÃ QUỲNH GIAO; TỔ CHỨC TỔNG DỌN VỆ SINH TRÊN TOÀN BỘ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRONG TOÀN XÃ THEO CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO 686 CỦA BTV HUYỆN ỦY
Ngày 27/11/2023

THỰC HIỆN CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO SỐ 686 CỦA BTV HUYỆN ỦY; NGÀY 26/11/2023; CÁN BỘ NHÂN DÂN XÃ QUỲNH GIAO, TỔ CHỨC NGÀY LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH, TỔNG DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN TOÀN BỘ CÁC TRỤC ĐƯỜNG TRONG TOÀN XÃ.

Một số hình ảnh: cán bộ nhân dân xã Quỳnh Giao lao động xã hội chủ nghĩa ** tổng dọn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm**
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/sinh-20231127092648-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/thu-20231127093223-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/dong-20231127092530-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/chinh-20231127092720-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/dinh-bai-20231127092547-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/tu-20231127102328-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/phuong-20231127102300-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/phin-20231127102219-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/iao-20231127102157-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/ao-hong-20231127102047-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/thom-20231127102242-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/dan-20231127102131-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 230
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác