CÁC KHU DÂN CƯ TRONG XÃ QUỲNH GIAO TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN. NHÂN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM 18/11/1930 - 18/11/2023
Ngày 24/11/2023

CÁC KHU DÂN CƯ TRONG TOÀN XÃ QUỲNH GIAO LONG TRỌNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐĐK TOÀN DÂN, NHÂN KỶ NIỆM 93 NĂM MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM, 18/11/1930 - 18/11/2023

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/nhieu-20231124044451-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/doi-bai-20231124044443-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/hat-20231124045430-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/dong-ngau-20231124045459-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/son-20231124045533-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/son-dong-20231124045523-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/hat-20231124045430-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/mua-20231124045451-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/o-khoa-20231124045513-e.jpg
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202311/Images/thang-20231124045502-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 250
Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác