Quốc phòng - An ninh
30/11/2023
ĐOÀN VIÊN; NGUYỄN BÁ KHÁNH THUỘC CHI ĐOÀN THÔN BÁI LONG XÃ QUỲNH GIAO, VIẾT ĐƠN TÌNH NGUYỆN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ "NĂM 2024"
01/06/2020
Chiều ngày 1/6, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe Công an tỉnh báo cáo công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm những tháng đầu năm 2020.