Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ QUỲNH GIAO

- Xã Quỳnh Giao nằm phía Bắc huyện Quỳnh Phụ.
+ Phía Tây giáp xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ
+ Phía Nam giáp xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ
+  Phía Đông giáp xã Quỳnh Hoa huyện Quỳnh Phụ, + Phía Bắc giáp xã Hưng Long huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương.