Tin tổng hợp
01/12/2023
BAN CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT XÃ QUỲNH GIAO. CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CÀY LẬT ĐẤT ĐỂ ẢI, VỆ SINH ĐỒNG RUỘNG, LÀM THỦY LỢI NỘI ĐỒNG, VÀ DIỆT CHUỘT BẢO VỆ ĐỒNG RUỘNG NĂM 2024
27/11/2023
THỰC HIỆN CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO SỐ 686 CỦA BTV HUYỆN ỦY; NGÀY 26/11/2023; CÁN BỘ NHÂN DÂN XÃ QUỲNH GIAO, TỔ CHỨC NGÀY LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH, TỔNG DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN TOÀN BỘ CÁC TRỤC ĐƯỜNG TRONG TOÀN XÃ.
24/11/2023
CHIỀU NGÀY 20/11/2023; ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ XÃ QUỲNH GIAO TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM, NHẰM TRI ÂN CÁC THẦY CÔ GIÁO, THỂ HIỆN SỰ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO CỦA DÂN TỘC
24/11/2023
CHIỀU NGÀY 18/11/1023 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ QUỲNH GIAO LONG TRỌNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI ''ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN' NHÂN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM;
24/11/2023
CÁC KHU DÂN CƯ TRONG TOÀN XÃ QUỲNH GIAO LONG TRỌNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐĐK TOÀN DÂN, NHÂN KỶ NIỆM 93 NĂM MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM, 18/11/1930 - 18/11/2023
24/11/2023
SÁNG MỒNG 06 THÁNG 11 NĂM 2023 ĐẢNG BỘ XÃ QUỲNH GIAO TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 106 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA, TRAO HUY HIỆU ĐẢNG CHO CÁC Đ/C ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HUY HIỆU ĐẢNG 50, 55 NĂM TUỔI ĐẢNG
10/08/2023
UBMTTQVN XÃ QUỲNH GIAO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM TỔ CHỨC NGÀY HỘI ( ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC ) GIAI ĐOẠN 2003 - 2023, ĐỒNG THỜI SƠ KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023;
09/08/2023
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUỲNH GIAO TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6 NHIỆM KỲ 2021 - 2026
27/07/2023
ĐẢNG ỦY HĐND UBND UBMTTQ XÃ QUỲNH GIAO LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ DÂNG HƯƠNG CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ, MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NHÂN KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/1947 - 27/7/2023
06/06/2023
ỦY BAN XÃ QUỲNH GIAO, HTXDVNN XÃ QUỲNH GIAO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TÌM KIẾM CỨU NẠN 2022 TRIỂN KHAI CT NHIỆM VỤ 2023, BÁO CÁO KẾT QUẢ SX VỤ MÙA VỤ ĐÔNG 2022, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SX VỤ MÙA VỤ ĐÔNG 2023