KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUỲNH GIAO, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Ngày 09/08/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUỲNH GIAO TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6 NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 08 tháng 8 năm 2023 Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Giao long trọng tổ chức kỳ họp thứ 6 nhiệm kỳ 2021 - 2026,

 
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202308/Images/q1-20230809085510-e.jpg

                      Ảnh: Đ/C Nguyễn Viết Đạt, HUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp;

Kỳ họp đã nghe, và thông qua các báo cáo của  UBND, báo cáo của các ban HĐND xã gồm:  Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202308/Images/q2-20230809085519-e.jpg

              Ảnh: Đ/C Nguyễn Đình Thiệu Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202308/Images/q3-20230809085526-e.jpg

        Ảnh: Đ/C Nguyễn Đức Thắng kết toán NSX trình bày báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022. Tình hình thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023. Dự kiến khả năng ngân sách xã năm 2023:

 

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202308/Images/q4-20230809085534-e.jpg

          Ảnh; Đ/C Nguyễn Bá Quyết phó Chủ tịch UBND xã; Báo cáo tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

 

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202308/Images/q7-20230809085601-e.jpg

      Ảnh: Đ/C Nguyễn Công Tuynh Phó Chủ tịch HĐND xã;Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của thường trực hội đồng nhân dân xã năm 2023; Thông qua một số tờ trình của Hội đồng nhân dân;  Báo cáo tổng hợp ý kiến tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND xã;

 

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202308/Images/q8-20230809102630-e.jpg

                       Ảnh: Đ/c Nguyễn Đình Thiệu Chủ tịch UBND xã thông qua một số tờ trình của UBND xã

 

Kỳ họp đã thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 1 Đại biểu do thuyên chuyển công tác (đi xã khác), theo sự điều động của cấp trên. Kỳ họp đã nghe và nghiên cứu Báo cáo của các ban gồm; Báo cáo thẩm tra của ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế HĐND xã; Báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

 Tại kỳ họp có 2 ý kiến thảo luận về kết quả và giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp, và xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu của xã; Cũng tại kỳ họp Đ/C Gíam Đốc HTXDVNN, Đ/C Chủ tịch UBND xã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 6 và ý kiến đại biểu dự tại kỳ họp;

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202308/Images/q5-20230809085541-e.jpg

                           Ảnh: Đ/C Nguyễn Công Đô, Gíam Đốc HTXDVNN; Trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp.

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202308/Images/q8-20230809102630-e.jpg

                              Ảnh; Đ/C Nguyễn Đình Thiệu, CT - UBND xã trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp.

   Kỳ họp thông qua các nghị quyết (1)  về việc cho thôi làm nhiệm vụ với 1 Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 do chuyển công tác (2)  Nghị quyết về việc phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 (3) Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2022; (4) Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung ngân sách xã năm 2023; (5) Nghị quyết Thông qua chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024; (6) Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình rãnh thoát nước, cạnh đường Tỉnh 452 khu dân cư thôn Đồng Ngậu (7) Nghị quyết về việc phân bổ đầu tư công năm 2023; (8) Nghị quyết về việc phê duyệt chương trình đầu tư xây dựng công trình; (9) Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ nâng cấp sân vận động thể thao thôn; (10) Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất bằng hàng năm khác sang đất ở nông thôn; (11) Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất bằng hàng năm khác sang đất trồng cây lâu năm để tạo cảnh quan làng xóm,  và làm điểm vui chơi giải trí cho trẻ em trong khu dân cư.

kỳ họp kỳ họp đã được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống đài truyền thanh của xã thu hút được sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân trong toàn xã./.

                      Thực hện: Tuấn Thâng ĐTT xã 


Tổng lượt xem bài viết là: 356
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác