HỘI NGHỊ ,TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT?
Ngày 24/04/2023

Hội Đồng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xã Quỳnh Giao tổ chức hội nghị: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, các đồng chí bí thư, trưởng thôn, hội viên các đoàn thể; cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân, Đoàn thanh niên xã quỳnh giao ?

Thực hiện công văn số 08 ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ, về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn trong toàn huyện năm 2023.                                                                           Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng tư pháp huyện Quỳnh Phụ, sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Quỳnh Giao. Chiều ngày 24/4/2023, Hội đồng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xã Quỳnh Giao tổ chức hội nghị; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, các đồng chí bí thư, trưởng thôn, hội viên các đoàn thể, cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân, Đoàn thanh niên xã Quỳnh Giao.
 
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202304/Images/tren-xuong-20230424030609-e.jpg

                                                           Ảnh: Hội nghị chụp từ trên xuống:

Tại hội nghị Bà Nguyễn Thị Trang trưởng Phòng tư pháp huyện Quỳnh Phụ .l Chuyển tải những nội dung cốt lõi, nội dung cơ bản nhất về luật đất đai sửa đổi và một số luật pháp  liên quan trên diện rộng tới toang thể các đại biểu về dự.

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202304/Images/co-trang-20230424030632-e.jpg

                                   Ảnh: Bà Nguyễn Thị Trang; Trưởng phòng tư pháp huyện?

   Xuất phát từ vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với đời sống xã hội thực tiễn, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua đã khẳng định vai trò to lớn, ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc, kịp thời ngăn chặn các hành vi, vi phạm pháp luật, bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong điều kiện đẩy mạnh cải cách tư pháp, phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202304/Images/duoi-len-20230424030617-e.jpg

                                            Ảnh: Hội nghị chụp từ dưới lên?

Qua một thời gian làm việc. Bà Nguyễn Thị Trang trưởng phòng tư pháp huyện đã chắt lọc những phần nào nội dung quan trọng trong các điều luật, chuyển tải tới hội nghị, mong rằng các đại biểu về dự hội nghị sẽ là những tuyên truyền viên trong toàn xã,lan tỏa những kiến thức nắm được tại hội nghị tới gia đình, cộng đồng, hội viên các chi hội đoàn thể cùng toàn thể nhân dân trong xã, phần nào hiểu được về những luật pháp, quy định của Đảng, Chính Phủ, Nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ?


Tổng lượt xem bài viết là: 373
Tổng số điểm của bài viết là: 700 trong 232 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác