HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TKCN 2022 TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NHIỆM VỤ 2023, BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ MÙA VỤ ĐÔNG 2022 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ MÙA VỤ ĐÔNG 2023
Ngày 06/06/2023

ỦY BAN XÃ QUỲNH GIAO, HTXDVNN XÃ QUỲNH GIAO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TÌM KIẾM CỨU NẠN 2022 TRIỂN KHAI CT NHIỆM VỤ 2023, BÁO CÁO KẾT QUẢ SX VỤ MÙA VỤ ĐÔNG 2022, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SX VỤ MÙA VỤ ĐÔNG 2023


Tổng lượt xem bài viết là: 335
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác