HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM TỔ CHỨC NGÀY HỘI ( ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC ) GIAI ĐOẠN 2003 - 2023;
Ngày 10/08/2023

UBMTTQVN XÃ QUỲNH GIAO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM TỔ CHỨC NGÀY HỘI ( ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC ) GIAI ĐOẠN 2003 - 2023, ĐỒNG THỜI SƠ KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023;

Chiều 28/7/2023 UBMTQVN xã Quỳnh Giao tổ chức hội nghị; Tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội Đại Đoàn Kết toàn dân tộc, giai doạn 2003 - 2023;

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202308/Images/s2-20230810101627-e.jpg

Ảnh: Ông Phạm Đức Cương; phó chủ tịch UBMTTQ xã khai mạc hội nghị;

Dự hội nghị có các Đ/C trong ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thành viên UBMTTQVN xã các đồng chí cán bộ công chức, bán chuyên trách có liên quan; các ông bà làm trưởng ban công tác mặt trận giai đoạn 2003 - 2023.

 tại hội nghị Ông Hoàng Hữu Sơn; Chủ tịch UBMTTQ xã trình bày báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội (( giai đoạn 2003 - 2023 )) Đồng thời báo cáo kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác MTTQ 6 tháng cuối năm 2023;

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202308/Images/s3-20230810101634-e.jpg

       Ảnh: Ông Hoàng Hữu Sơn chủ tịch UBMTTQ xã, trình bày báo cáo;

Qua 20 năm thực hiện công tác MT ( Giai gđoạn 2003 - 2023) có 18 Ông, Bà làm chức danh trưởng ban Công tác MT khu dân cư được UBMTTQ xã đề nghị UBND xã ra quyết định khen thưởng,

 Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202308/Images/s1-20230810101618-e.jpg

  Ảnh: Đ/C Nguyễn Viết Đạt HUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã trao thưởng cho các ông bà làm công tác MT (giai đoạn 2003 - 2023).

Về dự chỉ đạo, động viên hội nghị Đ/C Nuyễn Viết Đạt HUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu ghi nhận kết quả đạt được trong công tác MT 20 qua, Đ/C chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới;

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202308/Images/s4-20230810101649-e.jpg

               Ảnh: Đ/C Nguyễn Viết Đạt, phát biểu tại hội nghị;

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Hội nghị tổng kêt 20 năm tổ chức Ngày hội (( Đại đoàn kết toàn dân tộc)) ( Giai đoạn 2003 - 2023) sơ kết Công tác MT 6 tháng đầu năm, triển khai công tác MT 6 tháng cuối năm 2023. Bầu bổ xung thành viên MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo các chức danh đã thay đổi sau đại hội của các tổ chức Chính trị, Xã hội. Hoàn thành các nội dung đề ra./.

                    Thực hiện: Tuấn Thâng ĐTT xã


Tổng lượt xem bài viết là: 327
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác